Registreeri lugejaks

  • Isik, kes soovib teavikuid koju laenutada, peab end registreerima raamatukogu lugejaks.
  • Lugejaks registreerimisel täidab lugeja registreerimislehe ja esitab isikut tõendava dokumendi. Lugeja tõendab allkirjaga oma isikuandmete õigsust ning kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja.
  • Lugejaks registreerida saab ka elektrooniliselt, täites raamatukogu veebilehel oleva Lugejaks registreerimise lehe, selle digiallkirjastades ja saates e-posti laenutus@lib.haapsalu.ee.
  • Kuni 15-aastase lugeja puhul on raamatukogul õigus nõuda lapsevanema või seadusliku esindaja andmeid ja kirjalikku nõusolekut. Ühekordselt vormistatud käendus kehtib raamatukogus kuni lapse 18aastaseks saamiseni.
  • Registreerimislehel olevad andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg, elukoha postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber.
  • Lugeja määratleb lugejarühma etteantud lugejarühmade nimekirjast. Lugeja määratletud lugejarühm kantakse lugejate andmebaasi ja kasutatakse raamatukogu poolt pakutavate teenuste osutamiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kuid andmeid ei seostata isikuga.
  • Lugejale vormistatakse kas ID-kaart lugejapiletiks või ta saab raamatukogust isikliku lugejapileti, mille lugeja esitab nii teaviku koju laenutamisel kui ka tagastamisel.
  • Lugeja andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Isikuandmete muutumisest või lugejapileti kaotamisest tuleb teatada raamatukogule. Isiklikku lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks.

Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Ankeedid, mis tuleb alla laadida ja täidetud ankeet digiallkirjastada:

Keskkogu lugejaks registreerimise leht

Kuni 15-aasta vanuse lapse lugejaks registreerimise käendus lapsevanemalt: Keskkogu lugejaks registreerimise leht-käendus