Rahvaloendus 2021

Rahva ja eluruumide loendus 2021

  • Ainus uuring, mis annab meile pildi Eesti elust ühel ajahetkel – kes siin elavad, kus nad elavad, millistes tingimustes.
  • Rahvaloenduse andmed on andmed, mille alusel kujundatakse Eesti elu.

Eesti 2021. aasta rahvaloenduse läbiviimiseks kasutatakse kombineeritud meetodit. See tähendab, et enamus infot kogutakse riiklikest andmekogudest ja inimestelt küsitakse infot ainult registrites puuduvate andmete kohta (enesehinnangul ja veendumusel põhinev info keeleoskuse, murrete oskuse, tervisliku seisundi, rände ja usu kohta).

Mida peab iga inimene silmas pidama rahva ja eluruumide loenduse 2021 puhul?

Loe lisaks:   rahvaloendus.ee

Rahva ja eluruumide loendus 2021

Rahvaloendus algab