Raamatukogude vaheline laenutus (RVL)

  • Lugeja soovil ja kulul tellitakse Lääne Maakonna Keskraamatukogus puuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) teenuse kaudu;
  • RVL-i teel teaviku tellinud lugeja tasub teaviku saamise ja tagastamise postikulud vastavalt Omniva hinnakirjadele;
  • RVL teavik tagastatakse eranditult turvaümbrikus ja tähitult;
  • Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse paljundatud koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.