Näitused

Raamatukogu lugemissaal (Posti 3):

Raamatunäitus “Puhkame Eestis”.

Lugemissaali fuajee (Posti 3):

Tüpograafianäitus “Kirjapildid Pallasest / Letters from Tartu”. Näitusel väljasolevad šriftid on kujundatud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas aastatel 2005–2019. Mart Andersoni juhendatud tüpograafiakursustel on rõhk praktilisel tegevusel, mille tulemusena valmivad uued kirjapildid arvutis. Kokku on saanud šrifte üle 170. Esitletud on neist ligikaudu veerand ja valik on tehtud põhimõttel, et üldpilt saaks võimalikult mitmekesine.

Fuajee vitriinides raamatunäitus „Müstiline ja hingeline Ernst Enno kadunud kodu otsimas“. Näitus valmis koostöös Tartu linnaraamatukogu väliseesti ja vanema kirjanduse osakonnaga. Näituse koostaja on Eve Pormeister. Laenutussaali vitriinides täiendab näitust Ernst Enno teoste väljapanek ja lugemissaali vitriinides näitab raamatukogu Ernst Enno kohvrit ja teisi Ennode pere esemeid, mille on Eestisse tagasi toonud Elin Toona.

Lasteraamatukogu (Posti 3):

Ridala Põhikooli keraamikaringi näitus “Kalad”. Juhendaja Margit Mald.