Maakonnaraamatukogu

Rahvaraamatukogu seadusele vastavalt täidab igas maakonnas üks rahvaraamatukogu täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

Lääne maakonnas on selleks Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Posti 3, Haapsalu

Maakonnaraamatukogu ülesanded:

  1. Lääne maakonna raamatukoguteeninduse koordineerimine;
  2. Kogude komplekteerimine ja teavikute raamatukogulik töötlemine;
  3. Maakonna raamatukogude teavikute elektronkataloogi koostamine;
  4. Läänemaa kodulooandmebaasi koostamine;
  5. Raamatukogude töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine;
  6. Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse korraldamine;
  7. Erialane nõustamine ja juhendamine.

Maakonnaraamatukogu kontaktid:

Direktor          telefon 472 4490

Pearaamatukoguhoidja           telefon 472 443

Komplekteerimisosakonna juhataja   telefon 472 4494

Vt. Rahvaraamatukogu seadus