Koduteenindus

Lääne Maakonna Keskraamatukogu koduteeninduse kord

  1. Koduteenindust saavad kasutada Haapsalu linna elanikud alates 18.eluaastast, kelle jaoks on raamatukogu külastamine kas ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel füüsiliselt raskendatud. Teenust saavad kasutada elanikud, kes elavad teenuse kasutamise ajal Haapsalu linna piires. Koduteenindus on tasuta.
  2. Teenuse kasutaja peab olema registreeritud raamatukogu lugejaks. Lugejaks registreerida saab ka elektrooniliselt, täites raamatukogu veebilehel oleva Lugejaks registreerimise lehe, selle digiallkirjastades ja saates raamatukogu e-posti.
  3. Koduteenindus tagatakse lugeja poolt määratletud lugejarühmaga Koduteenindus.
  4. Lugeja ei pea tõestama oma tervislikku seisundit dokumentidega.
  5. Juhul, kui lugeja enam koduteenindust ei vaja, määratleb lugeja etteantud lugejarühmade nimekirjast talle sobiliku lugejarühma, mis ei taga lugejale enam koduteenindust.
  6. Raamatukogu ja lugeja lepivad laenutamiseks valitavate teavikute nimekirja kokku kas e-posti kirjavahetuses või telefoni teel. Samuti lepitakse kokku teavikute viimise ning toomise aeg.
  7. Lugejal on kohustus täita Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja.
  8. Lugejale laenutatud teavikute koju viimine ja tagasi toomine toimub üks kord kuus kolmapäeval või neljapäeval ajavahemikul kell 10.00 – 16.00.
  9. Koduteeninduse kohta saab lisainfot raamatukogu lahtiolekuaegadel teenindusega seotud raamatukoguhoidjatelt:
  10. Keskraamatukogu: avatud E – R 10 – 18, (01.06 – 31.08: T – R 10 – 18), L 10 – 15, telefon 472 4495, e-post: laenutus@lib.haapsalu.ee
  11. Asuküla raamatukogu: avatud T, K 10 – 18, N 10 – 16, R 9 – 15, telefon 4724316, e-post: asukyla@gmail.com
  12. Ridala raamatukogu: avatud E, T, K 10 – 18, N 14 – 19, R 10 – 14 telefon 4792122, e-post: hilja.tamm@mail.ee
  13. Uuemõisa raamatukogu: avatud K, N 12 – 20, L 10 – 15, telefon 4737337, e-post: uuemoisa@lib.haapsalu.