Kasutajakoolitus

Keskraamatukogu pakub järgmisi lugejakoolituse võimalusi:

  • Tutvumiskäigud raamatukogusse põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskeskuse õpilastele ning kolledzi üliõpilastele
  • Raamatutunnid põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskeskuse õpilastele ning kolledzi üliõpilastele
  • Kirjanduslikud loengud ja ettekanded soovitud teemal

Lugejakoolituse läbiviimise aja, koha ja muud tingimused palume eelnevalt kokku leppida kontaktisikuga:

Keskraamatukogu teenindusosakond: telefon 247 4496;

Lasteosakond: 473 5535

e-post info(at)lib.haapsalu.ee