Üleriigilised raamatukogupäevad 20. – 30. oktoober

Toimumise aeg: 20 - 28.10.2022 10:00 - 17:00

Raamatukogupäevade tunnuslause on “Kohtume raamatukogus!”

Viimaste aastate kriisid ja Ukrainas alanud sõda on halastamatult nähtavale toonud selle, kui palju on meie ümber „mullistusi“. Elame erinevates infoväljades, kultuuri-, väärtus- ja tähendusruumides. Intensiivistunud on infosõda.

Raamatukogud on turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Raamatukogud tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma.

Raamatukogud on ühed parimad võimalikud paigad, kuhu erinevad inimesed kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada. Just see võiks olla tunnuslause „Kohtume raamatukogus!“ sügavam mõte ja sisu. 

Raamatukogupäevad avatakse 20. oktoobril Märjamaal. Avapäeva konverentsi ettekanded keskenduvad raamatukogule lõimijana, infopädevuste omandamisele, arutelukultuuri edendamisele ja Raamatukogude teema-aasta ettevõtmistele.

28.oktoobril on Toilas XXII Maaraamatukoguhoidja päev, kus esitletakse “Aasta maaraamatukoguhoidja 2022” nominente.

Lääne maakonna parim maaraamatukoguhoidja on Hilja Tamm, Ridala raamatukogu peaspetsialist.