Pärnu portselanimaalijate seltsi LÜSTER näituse avamine 1.juunil

Toimumise aeg: 01.06.2022 17:00 - 18:00

1. juunil kell 17.00 avame lugemissaalis (Posti 3) Pärnu portselanimaalijate seltsi LÜSTER näituse.

Pärnus tegutseb juba mitu aastakümmet portselanimaalijate selts, „Lüster“,  mille eestvedajaks on Mai Kolossova. Tema entusiasmist haaratuna on seltsiga ühinenud erinevas vanuses kunstihuvilised, keda praeguse seisuga on juba 55.

Portselanimaalijate tegevus sai alguse 18.12.1993.a, kui toimus asutamiskoosolek ja kinnitati põhikiri. Asutajaliikmeid oli 13. Isetegevuslik Selts „Lüster“ registreeriti Eesti ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris 07.02.1994. Seltsi tegevuse eesmärgiks on anda võimalus tegutseda oma huvialal, nautida uute oskuste omandamist, suhelda mõttekaaslastega, arendada loovat mõtlemist ja ilu jäädvustamist portselanile. Vanematele seltsi liikmetele aitab seltsi töös osalemine hoida vaim värske ja leevendada suhtlemisvaegust ning aktiviseerida käelist tegevust. Nende kasulikud nõuanded omapoolsete soovitustega on vajalikud noorematele maalijatele, et saavutada maalimises kõrgemat oskuste taset.

Alates 1998.a toimuvad iga-aastased portselanimaali päevad, kus oma teadmisi on jaganud palju õpetajaid nii Eestist kui Soomest. Kahel korral aastas korraldab selts oma traditsioonilisi kevad- ja jõulunäitusi. Oleme aktiivsed oma tööde tutvustamises ka Facebooki kodulehel Portselanihaldjad, kus meie vaatajateks on huvilised Eestist kuni Austraaliani. Nende positiivne tagasiside kinnitab meie mõttekaaslaste huvist selle kauni kunstiliigi jätkusuutlikkusest.

Vt PLAKAT