Põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud loengusarja avab Haapsalus Liia Hänni

Toimumise aeg: 11.02.2020 17:00 - 18:30

Tänavu täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Haapsalu raamatukogu tähistab seda loengusarjaga, mille 11. veebruaril toimuva avaürituse külaliseks on ühiskonnategelane Liia Hänni.

Haapsalus on Liia Hänni lubanud anda lühikese ülevaate Eesti Vabariigi põhiseaduse ajaloost ja lähemalt rääkida praeguse põhiseaduse tegemisest, milles ta ise osaline oli.

Hänni on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika eriala. Peale ülikooli lõpetamist töötas ta 20 aastat Tartu Observatooriumis astrofüüsikuna. Ta teadusliku karjääri katkestas lülitumine poliitikasse ja valimine 1990. aastal nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Kongressi saadikuks.

Liia Hänni on tegelnud süvitsi Eesti riigi taastamise küsimustega, olles vastavate töörühmade liige ning Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna esimees. Ta on valitud mitme riigikogu koosseisu liikmeks. Aastatel 1992 – 1995 oli ta omandireformi läbiviimise eest vastutav minister.

Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. „Me ei mõtle sellele kuigi tihti, ent tegelikult on just põhiseaduses sätestatud põhiõigused, vabadused ja kohustused need, mis annavad raami meie elu kujundavatele tähtsatele tegemistele ja ettevõtmistele – õpingutele ja tööelule, igaühe eneseteostusele, aga ka suhetele kaaskodanike ja lähedastega,“ on justiitsministeerium sõnastanud teema-aasta sisu.

Seetõttu tähistab justiitsministeerium 2020. aastat põhiseaduse aastana, et tutvustada tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Oma panuse loodab sellesse anda ka Haapsalu raamatukogu läbi terve aasta kestva loengusarjaga, mille raames tutvustame Haapsalu linna elanikele põhiseadust, selle erinevad tahke ja ajalugu.

Iga kuu, välja arvatud kolm suvekuud, esineb Haapsalu raamatukogus üks valdkondlik ekspert. Pärast Liia Hännit on märtsis esinema tulemas Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda, kes tutvustab huvilistele prokuratuuri tööd. Jooksvalt on eesmärk kaasata projekti ka tegevpoliitikuid.

Liia Hänni esineb Haapsalu raamatukogu (Posti 3) lugemissaalis teisipäeval, 11. veebruaril kell 17.00. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.