Näitus “Haapsalu – 745. Haapsalu linna pead läbi ajaloo”

Toimumise aeg: 01 - 31.07.2024 10:00 - 18:00

Lugemissaali fuajee vitriinides (Posti 3) on juunis-juulis näitus Haapsalu linnapeadest, sest Haapsalu linnal on 745. juubeliaasta.

Näitusel on artiklid, fotod ja raamatud Haapsalu linnast ja Haapsalu linnapeadest.

Haapsalu linna ajalooga saab tutvuda Haapsalu Linnavalitsuse veebilehel ja raamatukogu rikkalikku kirjavara lugedes.

Raamatukogu tähistas 31. mail linna avaliku raamatukogu 96. sünnipäeva ja avasime kingituseks kõigile lugemiseks veebilehe „Haapsalu linna raamatukogu kroonika“, millele leiab juurdepääsu Lääne Maakonna Keskraamatukogu veebilehelt www.lib.haapsalu.ee  ja väikeses saalis (Posti 3) püsinäituse „Haapsalu raamatukogu vanimad raamatud“ .

Tänavu saavad Eestimaa rahvaraamatukogude kasutajad tähistada avalike raamatukogude 100. aastapäeva, sest 6. juunil 1924.aastal võeti Eesti Vabariigi Riigikogu poolt vastu „Avalikkude raamatukogude seadus“. Seadus tagas elanikele vaba juurdepääsu raamatutele ja teistele väljaannetele ning pani raamatukogudele kohustuse teha mistahes teadmised ja info kasutajatele tasuta kättesaadavaks.