Endel Susil valmis Haapsalu sünnipäevale pühendatud raamat

Toimumise aeg: 07.01.2019 17:30 - 19:00

Endel Susi esitleb 7. jaanuaril, kell 17.30 Haapsalu raamatukogu (Posti 3) lugemissaalis teost „Suur Haapsalu sõnas ja pildis”, mis on pühendatud Haapsalu 740. sünnipäevale.

Raamat koosneb 90 leheküljest tekstist ja 38 leheküljest piltidest. “Teose mõte on populariseerida paikkonnas elamist, et mõnes mõttes aidata kaasa Suur Haapsalu elanikkonna kasvule või püsimajäämisele. On välja toodud inimeste arvamused Haapsalu elu-olust ja võimalustest siin elada, eriti oluline on noortele peredele lastehoiu kohad ja laste õppimisvõimalused ning ka huvihariduse võimalused,” kommenteerib autor teost. “Puuduseks on kõrgepalgaliste töökohtade nappus, samuti ebaoluliste reeglite rohkus põllumajanduses. Vaatamata teatud raskustele, võib siiski kinnitada, et Haapsalus on hea elada.”

Teose tutvustavas osas antakse 12 leheküljel ülevaade Haapsalu erinevate aegade minevikust (muinasaeg, ordu aeg, rootsi aeg, vene aeg, iseseisvusaeg, nõukogude aeg). Peamiselt keskendub teos siiski viimasele ajajärgule peale taasisesisvumist.

Teoses on antud ülevaade Suur Haapsalu tööstusest (19 ettevõttest), muuseumidest ja galeriidest (15 asutust), vaatamisväärsustest (18 objekti), haridusest ja huviharidusest (14 haridusettevõtet), majutus- ja toitlustusettevõtetest (30 ettevõtet), põllumajandusest ja kalandusest (14 majandit), sadamatest, kaubandusest, raviasutustes, lasteaedadest, spordist ja korraldatavatest üritustest.