Eesti Rahvakultuuri Keskuse koolitusseminar 14. oktoobril

Toimumise aeg: 14.10.2022 10:00 - 15:00

14. oktoobril kell 10 – 15 lugemissaalis (Posti 3)

Koolitusseminar „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”, milles keskendume Läänemaa vaimsele pärandile ja selle jätkusuutlikkusele siduda kogukonda ja hoida vaimset pärandit.

Koolitusele registreerimiseks edasta ees- ja perekonnanimi, e-post, asutus, isikukood nendelt,  kes soovivad koolitustõendit e-postiaadressile: kersti@lib.haapsalu.ee

Vaimne kultuuripärand kui elav pärand on oma olemuselt haaramatult mitmekesine ning ajas muutuv. Koolitusseminaril arutleme, milline koht ja tähendus on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie igapäevaelus ja tähendus kogukonna sidujana.

Vaatleme Peri raamatukogu näitel raamatukogu rolli ja võimalusi elava pärandi hoidmise ja jätkusuutlikkuse toetamise protsessis.

Vaatame Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut kui üht vaimse pärandi väärtustamise ja mõtestamise vahendit.

Koolitusseminari eesmärk on innustada osalejaid märkama ja hoidma vaimset kultuuripärandit, algatada kogukonnas vaimse pärandi ja selle hoidmise teemalist arutelu ning ettevõtmisi.

Koolitusseminar toimub  Lääne Maakonna Keskraamatukogu ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse koostöös.