Arvutid. Internet. Wifi

Lugejaarvutid

Keskraamatukogu kojulaenutuses ja lugemissaalis  (Posti 3), lasteosakonnas (Wiedemanni 11)  ning Asuküla, Ridala ja Uuemõisa haruraamatukogudes on tasuta kasutamiseks internetiühendusega otsinguarvutid.

Arvutid sisaldavad veebilehitsejaid ja kontoritarkvara, neil on eesti/vene klaviatuur, ID-kaardi luger, USB-pesad, kõrvaklappe saab laenutada teeninduslettidest.

Printimine

Printimine avalikest arvutitest on tasuline. Veebist printides soovitame kasutada enne printima hakkamist printimise eelvaadet, kuna väljatrükk ei pruugi olla selline, nagu ekraanilt paistab.

Lugejaarvutite kasutamist reguleerivad eeskirjad:

Otsinguarvutite kasutuseeskirjad

Otsinguarvutite kasutamise reeglid alaealistele

Wifi levialad

Wifi kasutamine on kõigile raamatukogu külastajatele tasuta, parooli saab teeninduslettidest ja kasutusaeg ei ole piiratud.

Wifi võrk on avalik, kuhu võivad ühenduda kõik soovijad ning raamatukogu ei saa tagada võrgu turvalisust. Kasutaja vastutab ise oma sülearvuti hea käekäigu eest.