Registreeri lugejaks

  • Isik, kes soovib teavikuid koju laenutada, peab end registreerima raamatukogu lugejaks.
  • Lugejaks registreerimisel täidab lugeja registreerimislehe ja esitab isikut tõendava dokumendi. Lugeja tõendab allkirjaga oma isikuandmete õigsust ning kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugeja poolt eeskirja täitmata jätmisel on raamatukogul õigus avaldada isikuandmed kolmandatele isikutele.
  • Alla 15aasta vanuseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti ja lapsevanema või hooldaja kirjaliku käenduse alusel. Ühekordselt vormistatud käendus kehtib raamatukogus kuni lapse 18aastaseks saamiseni.
  • Registreerimislehel olevad andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, sünnidaatumid, elukoha aadress(id), e-posti aadress, telefoninumber, õpilastelt ja üliõpilastelt õppeasutuse nimi, kantakse integreeritud raamatukogusüsteemi Urram, mida kasutatakse lugeja tuvastamiseks, raamatukogu poolt pakutavate teenuste osutamiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks.
  • Teavikute koju laenutamine toimub isikliku lugejapileti või ID-kaardi alusel.
  • Raamatukogu elektroonilise lugejapileti eest tuleb tasuda Haapsalu Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel. Põhikoolide õpilased, pensionärid ja invaliidid saavad soodustust staatust tõendava dokumendi alusel. Eelkooliealised lapsed saavad lugejapileti tasuta.
  • Lugeja esitab lugejapileti või ID-kaardi nii teaviku koju laenutamisel kui ka tagastamisel.
  • Lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks.
  • Isikuandmete muutumisest või lugejapileti kaotamisest tuleb teatada raamatukogule.

Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Ankeedid:

Lugejaks_registreerimise_leht

  • Alla 15aasta vanuse lapse lugejaks registreerimise käendus lapsevanemalt:

Lugejaks_registreerimise_leht_käendus