Kojulaenutus ja lugemissaal

Teenused:

 • Teavikuid saab koju laenutada isik, kes on end raamatukogu lugejaks registreerinud;
 • Koju laenutatakse korraga 4 raamatut, mille tagastamistähtaeg on 21 kalendripäeva, lasteosakonnas 14 kalendripäeva;
 • Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega raamatutele võib olla määratud lühem tagastamistähtaeg;
 • Laenutatud raamatute tähtaega võib pikendada kohapeal või telefoni teel raamatukogu lahtiolekuaegadel ja e-postiaadressil laenutus(at)lib.haapsalu.ee
 • Pikendatakse ainult nende raamatute tähtaega, mida ei ole teine lugeja reserveerinud;
 • Lugeja soovil reserveeritakse talle vajalik õppe- ja teaduskirjandus. Kui lugeja raamatule 3 tööpäeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale;
 • Lugeja soovil ja kulul tellitakse meie raamatukogus puuduv lugejale vajalik õppe- ja teaduskirjandus teisest raamatukogust;
 • Lugemissaalides saab lugeda ajalehti ja ajakirju;

2018.a. tellitud perioodika
Säilitatud aastakäigud lugemissaalis

 • Teema- või faktipäringutele vastatakse kohapeal, telefoni või e-posti teel;
 • Kuulata raamatukogus olevaid heliteoseid kõrvaklappidega;
 • Võimalus teha valguskoopiaid, printida;
 • Kasutada internetiühendusega arvuteid või tasuta wifit;
 • Tutvuda raamatukogus eksponeeritud näitustega ja osaleda raamatukogu avalikel sündmustel.

Lugeja kohustused:

 • Lugejal on keelatud edastada laenutatud raamatuid teisele isikule ilma raamatukogu vahenduseta;
 • Lugeja peab raamatuid heaperemehelikult hoidma, nende rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale;
 • Raamatu rikkumise või tagastamata jätmise korral tuleb lugejal see asendada sama raamatuga või tasuda raamatu maksumus;
 • Eriti väärtusliku tagastamata või rikutud raamatu hinna tasumist võib nõuda kuni 10-kordses ulatuses;
 • Lugejalt, kes ei ole raamatut kompenseerinud kuue kuu jooksul, võtab raamatukogu kojulaenutamise õiguse, kuni võlg on hüvitatud;
 • Tähtajaks tagastamata raamatute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus;
 • Õigeaegselt tagastamata raamatute eest võetakse viivist 0,04 € iga viivitatud päeva kohta;
 • Iga kuu esimesel tööpäeval ei võeta viivist lugejatelt, kes mõjuval põhjusel ei ole raamatuid õigeaegselt tagastanud või pikendanud;
 • Alaealiste tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad;
 • Raamatukogu külastaja ei tohi oma tegevusega häirida teisi lugejaid.