Kogumiku “Vormsi veri” IV osa esitlus

“Vormsi Veri” on 2011. aasta detsembris asutatud mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on vormsirootslaste ja ka kaasaegsete vormsilaste kultuuripärandi ja loomingu kogumine ja talletamine. Üheks ühingu tegevuseks on raamatusarja “Vormsi veri” väljaandmine.

Praegu on jõutud juba neljanda raamatuni, mille põhiosa on Efraim Joel Dahli kirjutatud uurimus “Vormsi ajalugu”. See käsikiri ootas ilmumist 45 aastat.

Lisaks leiab raamatust Malle Hokkoneni kirjutatud kimbu Vormsi uudiseid kümmekonna aasta vältel, mis ilmusid ajalehes “Lääne Kalur” ning Elvi Benno mälestusi ja pisut luulet.

Raamatut tuleb neljapäeval, 21. septembril kell 17:30 raamatukogu lugemissaali tutvustama toimetaja ja kaasautor Toivo Tomingas.